Wednesday, September 7, 2016

ေရႊ႕ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး အပါအဝင္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးကို တိုက္႐ုိက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ရက္ ၁ဝဝ

ေမ ၃၁
ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေၿခအေနေၿပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိမႈစသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ကြာဟမႈမ်ားေႀကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံမွ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေၿပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရအတြက္သည္ တစ္ေန႕တၿခား တိုးပြားလာေနသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉ဝ ၿပည့္ႏွစ္မွ စ၍ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ၿမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္ လမ္းေႀကာင္းမွ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ၿဖစ္ေစရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၿပဌာန္းေပးခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ႀကသူ အမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိၿခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿခင္း၊ ပညာေရးအေၿခခံအားနည္းၿခင္း၊ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ား စသည့္ အေႀကာင္းအခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ လမ္းေႀကာင္းၿဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနႀကရာ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခလစာမ်ား မရရွိၿခင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အၿပည့္အဝမရရွိၿခင္းတို႕ကို ရင္ဆိုင္ခံစားေနရဆဲၿဖစ္သည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္ ကာလ၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ ကာလအတြင္း ေရႊ႕ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး အပါအဝင္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးကို တိုက္႐ုိက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ''ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ ကာလအတြင္းမွာ ၿပည္သူကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးၿပဳႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္။
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႔ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ အလုပ္သမား ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ေရႊ႔႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူေတြ၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းနဲ႔ ကိုင္ေဆာင္သင့္တဲ့ မွတ္ပံုတင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးဖို႔ ကိစၥေတြနဲ႕ အေၿခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ရွိတဲ့ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ၿပည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ေတြ ထုတ္ေပးသြားဖို႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာၿဖစ္ပါ'' တယ္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေၿပာႀကားသည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနစသည့္ ဌာနေလးခုႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၊ ၿပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန စသည့္ဌာန သံုးခုၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား လံုၿခံဳစြာ ေရႊ႕ေၿပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၿပည္သူမ်ားႀကား တိက်ၿမန္ဆန္စြာ ၿဖန္႕ေဝေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရႊ႕ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ့ ကူညီေရးဗဟိုဌာန ႏွစ္ခုကို ေရႊ႕ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား ညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရႊ႕ေၿပာင္းသြားလာၿခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္း (IOM) တို႕ ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ား အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ၿပင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးၿခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ၿပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္းတို႕ကို ၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည့္အၿပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံ နယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား ညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမဝတီ၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ထားဝယ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၁၆၂ ဦးခန္႔ အား ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အသက္ေမြး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ နည္းၿပမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက သင္တန္းမ်ား လက္ေရာက္ ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အသက္ေမြးပညာ အသိအမွတ္ၿပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဥပေဒ ၁၈ ခုၿပ႒ာန္းက်င့္သံုးၿပီး စည္းႀကပ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားမွ အတည္ၿပဳၿပ႒ာန္းၿပီးဥပေဒ ကိုး ခု ၿဖစ္သည့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုးေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ ဥပေဒ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အခေႀကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒတို႕ၿဖင့္ ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အၿပင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား လည္း ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႕ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲ အသစ္ထုတ္ၿပန္ၿပီး ၿဖစ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ Stakeholderမ်ားေကာင္းမြန္သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ စစ္ေတြ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ ႀကီးႀကပ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ကာ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကိုလည္း ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
''အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းဖို႕ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားေတြေရာ သူတို႕နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒေတြကို ေကာင္းစြာသိရွိဖို႕လိုတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ အခုရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္ေတြ မွာရွိတဲ့ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြသြားၿပီး ေဟာေၿပာမႈေတြ၊ ပညာေပးမႈ ေတြေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒီလို အသိပညာေပးၿခင္းအားၿဖင့္ အလုပ္သမားေတြက ဘယ္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ ရင္ေတာ့မွန္တယ္၊ ဘယ္ကိစၥကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး၊ စတာေတြသိရွိၿပီးေတာ့မွ သူတို႕အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းခံတဲ့အခါမွ ညိႇႏိႈင္းေတာင္းခံလို႕ရတယ္ ဆိုတာသိလာၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႕ ညိႇႏိႈင္းၿပီး နားလည္မႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႀကား အၿငင္းပြားမႈၿပႆနာေတြဟာ ေလ်ာ႔နည္းသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေႀကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေရးကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္''ဟု ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေၿပာသည္။
အလုပ္သမားေရးရာ အၿငင္းပြားမႈ ၿပႆနာမ်ားၿဖစ္ေပၚလာပါက အလုပ္သမားေရးရာ အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးဥပေဒအရ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေၿဖေရးအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီမ်ားၿဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ''ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရက သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ ရွိတယ္။
အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရြယ္ အင္အားက ၃၂ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာမွ တကယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္တာ ၂၂ သန္းေလာက္ ရွိတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီမွာရတဲ့ စာရင္းက ၁၁ သန္းပဲစာရင္းရွိတယ္။ အလုပ္သမားဆိုတာ တိုင္းၿပည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တကယ့္ကို အေရးပါတဲ့လူေတြၿဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ဖို႔၊ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္ခလစာရရွိဖို႕ ဒါေတြရဖို႔လိုတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႕ အလုပ္သမားေတြ နားလည္မႈရွိဖို႕ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္'' ဟု အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က သံုးသပ္ ေၿပာႀကားသည္။
လူမႈဖူလံုေရးအက်ံဳးဝင္သည့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သုခမဂၤလာ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးခန္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ၿဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသၿခင္း၊ အလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီး (ရန္ကုန္) တြင္ ဓာတ္ခြဲခန္းဝန္ေဆာင္မႈ ကို လည္းေကာင္း၊ ကဲ ဝဲလ္မက္ဒီကယ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လိိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူမႈဖူလံုေရး - ကဲဝဲလ္ေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္အၿပင္ ေရႊၿပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။
ထို႔ၿပင္ ႏိုင္ငံၿခားသား အလုပ္သမားဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒတို႔အား ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အႀကား အလုပ္သမားမ်ား ခန္႕ထားေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိ ႏိႈင္းလက္မွတ္ေရးထိုးေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥမ်ားအၿပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
''ႏိုင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားဥပေဒ(မူႀကမ္း)က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၿပီးသြားၿပီ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ။ ေနာက္ပိုင္း ထပ္ၿဖည့္တာေတြရွိတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ၿပီးရင္အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ရွင္ဆိုတာ ႏိုင္ငံၿခားသားကို ေခၚခိုင္းမယ့္ လူေတြေၿပာတာပါ။
သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့လူေတြေခၚမယ္။ ေခၚၿပီး ေတာ့မွ ဒါေလးကို ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေဘးအၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပီးၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ လုပ္တာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးထိေတာင္ တင္ၿပီးတဲ့ အေၿခအေနထိ ေရာက္ ၿပီးၿပီ။ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ၿပႏိုင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ၿပင္ေနပါတယ္'' ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆက္လက္ေၿပာသည္။ ထို႔အတူ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အားဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္႐ုံးမွလည္း သစၥာစီမံခ်က္အၿဖစ္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ၿပည္သူမ်ားေန႕စဥ္ ေၿဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
လဝက ဌာနက တိုင္းၿပည္အတြက္ အမွန္တကယ္အေရး ႀကီးပါတယ္။ ေရွးေခတ္ၿပန္ၿပီးေၿပာရမယ္ဆိုရင္ တံခါးမွဴးေတြပါပဲ။ တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံထဲကို ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ ဘက္ေပါင္းစုံ စစ္ေဆးမွာက လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြပါပဲ။ သူတို႔ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ထဲကို အၲရာယ္ၿဖစ္ေစမယ့္ အၲရာယ္ ၿပဳႏိုင္မယ့္ အက်ဳိးမၿပဳတဲ့သူေတြဝင္မလာေစဖို႔ တားဆီးရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္။ ဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ိဳးၿပဳမယ့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြဝင္လာရင္လည္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေၿပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔တာဝန္ ရွိတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ တံခါးမွဴးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေန တာၿဖစ္လို႔ ဒီဌာနက အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ဌာနတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္'' ဟု လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔ အင္အားဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးၿမင့္ႀကိဳင္က ေၿပာသည္။
''ႏိုင္ငံကို ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ နယ္စပ္တံခါးေတြမွာ အားလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ မည္သည့္ ႏိုင္ငံၿခားသားကိုမဆို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး လတ္တေလာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဥပေဒအရ ဒီဟာေတြ ကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္ ဆိုရင္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိတယ္။ သကၤာမကင္းဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး ဥပေဒကို က်ဴးလြန္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိတယ္။ ၿပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ေၿခာက္လ ကေန ငါးႏွစ္အထိ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၁၅ဝဝ ႏွစ္ရပ္လုံးကို က်ခံေစရမယ္လို႔ ၿပ႒ာန္းထားတာရွိပါတယ္''ဟု ဦးၿမင့္ႀကိဳင္က ဆက္ေၿပာသည္။
ေရႊ႕ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ ကာလအတြင္း ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္ေသာ မွတ္ပံုတင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ၿပင္ အေၿခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ အသက္ (၁ဝ)ႏွစ္ ၿပည့္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔မွစတင္ကာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကိုင္ေဆာင္သင့္ေသာ မွတ္ပံုတင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေပးၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ အညီသက္ဆိုင္သည့္ စိစစ္ေရးကတ္ၿပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး စိစစ္ထုတ္ေပးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်က္ အေထာက္အထား ၿပည့္စုံခိုင္လံုသူ ေသြးေႏွာ ကၿပားမ်ားအား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ၿပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၄-၁-၁၉၄၈ မတိုင္မီ က ေရာက္ရွိေနထိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံၿခားသားမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာ သူမ်ားအား ပုဒ္မ ၂၃၊ ၂၅၊ ၄၂၊ ၄၃ ၊ ၄၅၊ ၄၇ တို႔အရ ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔တင္ၿပ၍ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားၿပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိ ေႀကာင္း သိရသည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔အညီ သက္ဆိုင္တဲ့ ကတ္ၿပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို စိစစ္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အရွိန္အဟုန္ၿမႇင့္တင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ေတြ ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ၿပီးေတာ့ အၿမန္ဆံုး စိစစ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ၿပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဒီလိုစိစစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတာေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္နဲ႔ ပါဝင္ပူးေပါင္းလာေစဖို႕ကိုလည္း စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္'' ဟု လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးၿမင့္ႀကိဳင္က ေၿပာသည္။
လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ ရက္ ၁ဝဝ သစၥာ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမည္မည္း (Black-List) စာရင္းေရးသြင္းသူမ်ားအား ေၿဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းႏွင့္ ၿပည္ဝင္ဗီဇာကိစၥရပ္မ်ား လြယ္ကူ ေစေရးအတြက္ ေၿဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းတို႔ကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ၿဖစ္သည္။
အမည္မည္းစာရင္း ေရးသြင္းထားသူမ်ားအား ေၿဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ၿခင္းလုပ္ငန္းမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ၄င္းတို႔၏ ဌာနဆိုင္ရာၿပစ္မႈမ်ားအရ အမည္မည္းစာရင္းေရးသြင္းရန္ ညႇိႏိႈင္းအေႀကာင္းႀကားလာၿခင္း ေႀကာင့္ ေရးသြင္းထားသည့္ စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ၿပန္လည္ေပးပို႔၍ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ရယူၿပီး ရရွိလာသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္ပါက ထပ္မံေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းကာ စိစစ္ေၿဖေလွ်ာ့ၿခင္း လုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္တာပိုမွ ႏိုင္ငံတကာအႀကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ႏွင့္ အမည္မည္း စာရင္းေရးသြင္းထားသူမ်ား၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသၿဖင့္ အမည္မည္း စာရင္းေရးသြင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) စာအုပ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးေႀကာင္း အေႀကာင္းႀကားသၿဖင့္ အမည္မည္းစာရင္း ေရးသြင္းထားသူမ်ားကို ေၿဖေလွ်ာ့ေပးရန္ မရွိေႀကာင္းသိရသည္။
ၿပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာကိစၥရပ္မ်ား ေၿဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၿပည္ဝင္ ဗီဇာ ၁၂ မ်ဳိး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခ်ဳိ႕ဗီဇာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား အခက္အခဲရွိၿခင္းေႀကာင့္ ၿပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူ၍ ေၿဖေလွ်ာ့သင့္သည္မ်ားကို ေၿဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈ အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေၿပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ၿပီး ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစမည္ၿဖစ္သည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ၿပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွလည္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူၿခင္း၊ လူဦးေရစာရင္းမ်ား တြက္ခ်က္ၿခင္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ လူဦးေရဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၿပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာၿဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စားဝတ္ ေနေရးေပၚမူတည္ၿပီး အေၿခတက် ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႀကည္ရာၿမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားလည္းရွိရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅၁၄၈၆၂၅၃ ဦး ရွိသည့္အနက္ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၁၁၆၂၅၄၄ ဦးရွိေႀကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူဦးေရဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ၊ လူေနအစိတ္အက်ဲ၊ လူဦးေရတိုးႏႈန္း၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သလို လူဦးေရစိမ့္ဝင္မႈမ်ားသည္လည္း လူမ်ဳိးတည္တံ့ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ။
ထို႔ေႀကာင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ လူသားတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမႇင့္တင္ ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ကို လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ၿပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ရက္ ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ထုတ္ၿပန္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိေသာ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ထိရွလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားၿဖင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ ကိုးကြယ္ သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ေပးသြား မည္ၿဖစ္သည္။
ထိုသို႔ထုတ္ၿပန္ေပးရာတြင္ UNFPA မွ ပဋိပကၡတံု႔ၿပန္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႕ (Conflict Sensitivity Team) မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္ အသီးသီးသို႔သြားေရာက္၍ ေဒသခံဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပဳလုပ္ ကာ အႀကံÓဏ္မ်ား ရယူခဲ့ႀကသည္။ ထို႔အၿပင္ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း နည္းပညာအႀကံေပးေကာ္မတီ (National Advisory Committee-NAC)အစည္းအေဝးကို ယခုလအတြင္း က်င္းပရန္စီစဥ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။
''NAC အစည္းအေဝးမွာ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ကို ၿပည္သူလူထုထံသို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိစြာ ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမွာပါ။
ပဋိပကၡတံု႕ၿပန္ေရးနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ တင္ၿပခဲ့တဲ့ အႀကံၿပဳခ်က္ ေတြ၊ နည္းပညာအႀကံေပးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ၿပန္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္'' ဟု အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးၿမင့္ႀကိဳင္က ဆက္လက္ေၿပာသည္။
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ၿပန္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အလိုက္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ရာတြင္ အဂၤလိပ္-ၿမန္မာႏွစ္ဘာသာၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေႀကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းမွရရွိေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအလိုက္ လူဦးေရကို ၿပည္သူမ်ား တိတိက်က်သိႏိုင္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ႐ံုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ၿခင္း၊ ႐ံုးအေဆာက္အအံုသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္ လုပ္ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ မြမ္းမံၿခင္း၊
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အာဆီယံ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အလုပ္သမား မ်ား၏ အနည္းဆံုး ေန႔တြက္လုပ္ခသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား၊ အစိုးရဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ စာရင္းေကာက္ယူ ၿပဳစုၿခင္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား ၿပဳစုထုတ္ေဝၿခင္း၊ လုပ္သားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း၊ ေရႊ႕ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး အာမခံလုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးၿမႇင့္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ လူအင္အားစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment