Wednesday, September 7, 2016

အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္ ၁၀၀ မွသည္ အနာဂတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား


ဇြန္ ၂၆
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ က ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူ စဥ္ “ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန” ဆိုသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ တစ္ခုလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) က်င္းပေရးစသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္လာရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအား ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမး။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ယခုအစိုးရသစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွ ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းထားတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြသိေအာင္ ေျပာျပေပးပါ။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လိုအပ္တာေတြ ပံ့ပိုး ကူညီေပးႏိုင္ ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခ်မွတ္ေပးတဲ့ မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တတ္ႏိုင္သမၽွ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးဖို႔ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲ ထားပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အားအရ အရာထမ္း ၁၀၁ ဦးနဲ႔ အမႈထမ္း ၂၃၁ ဦး စုစုေပါင္း ၃၃၂ ဦးနဲ႔ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ အင္အား ထက္ ေက်ာ္လြန္ ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳဖို႔ မူဝါဒရွိထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္နဲ႔ လိုအပ္တဲ့အင္အားကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဖြဲ႕စည္းဆဲကာလျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဧၿပီ ၆ ရက္ မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ထားပါသလဲ။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္မွာနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း သိပါရေစ။
ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ဧၿပီ ၆ ရက္ မွာ ျပ႒ာန္း ခဲ့ ပါတယ္။ဒီဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ (၃) အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီး ဌာနေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကေတာ့ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလးခု ရွိပါတယ္။ နံပါတ္(၁) ကေတာ့ “ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး”၊ နံပါတ္(၂)က “ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ေရး”၊ နံပါတ္(၃) “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး” နဲ႔ နံပါတ္(၄)အေနနဲ႔ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ မူဝါဒေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခ်မွတ္ေပးတဲ့ အျခားလုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဘာေတြ ေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
တိတိက်က် ခြဲျခားၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လြတ္ေျမာက္ ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔နဲ႔ ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြ စနစ္တက်စီမံ ခန္႔ခြဲ ဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန(MPC) ကို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လုံ) အႀကိဳ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားပါ့မယ္။
ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအၾကား လိုအပ္ တဲ့ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား လိုအပ္တဲ့အခါေတြ မွာၾကားခံအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္။
ဒါေတြကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ၊ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနတာနဲ႔ ဆက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ တာဝန္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ေရရွည္ကာလ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၃) ပါ မူဝါဒေတြရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေပးအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြရယ္ကိုေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွား သူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္းရွင္းျပေပးပါ။
ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွား သူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေန ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္လမ္းၫႊန္မႈအရ ဒီႏွစ္ဧၿပီ လဆန္းမွာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ စစ္ေဆးဆဲအမႈေတြ၊ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးအသီးသီးမွာ တရားစြဲဆိုထား တဲ့ အမႈေတြ၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းေတြ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အေရအတြက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလကုန္ပိုင္းအထိ စုစုေပါင္း ၄၅၃ ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို အမႈေတြကို ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ တရားစြဲဆိုထားတာေတြကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳဖို႔ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔ ဧၿပီ ၁၆ ရက္မွာ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာ စုစုေပါင္း ၈၃ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး၏အက်ဥ္းသားမရွိေစရဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာ၊ မူဝါဒနဲ႔ လမ္းၫႊန္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တဲ့သေဘာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ စာရင္းဇယားအရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ မူဝါဒအရ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြအေပၚမွာ အေရးယူခံရတာေတြ ကိုပဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ လက္ခံပါတယ္။
ေမး။ ။ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ခ်ိန္ခြင္လၽွာ ညီမၽွေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ဖို႔နဲ႔ တရားမၽွတျခင္းကို က႐ုဏာနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ က ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ဘယ္လိုထိန္းၫွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းၫႊန္ ထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ခ်ိန္ခြင္လၽွာညီမၽွေရး ဆိုတာက ရွင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြမွာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ရဖို႔လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕တာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒကိုလိုက္နာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္ခုအၾကားမွာ ဘက္ညီမၽွ တေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြက တည္ဆဲဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ တစ္ဖက္ မွ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာ အလဟႆျဖစ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာက သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့သြားၿပီဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကေသာင္းကနင္းနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေပၚ လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ရရွိမယ့္အခြင့္အေရးကိုလည္း ရယူၾကရ မွာ ျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္း ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမယ့္တာဝန္ ကို ေက်ပြန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ “အခြင့္အေရး” နဲ႔ “တာဝန္” ယွဥ္တြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက ဘက္ညီမၽွတေအာင္ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လမ္းၫႊန္မွာၾကား ထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ဖက္မွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးဆိုတာ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့တစ္ဖက္မွာတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိေနပါတယ္။ ဒါကိုခ်ိန္ခြင္လၽွာ ညီမၽွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တရားမၽွတျခင္း ကိုက႐ုဏာနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လမ္းၫႊန္မႈျပထားပါတယ္။
ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တာဝန္ရွိသူေတအေနနဲ႔ အၿမဲႏွလုံးသြင္းထားၾကရ မယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ျပည္သူေတြ အမွန္တကယ္နစ္နာမႈေတြ ရွိေန တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ဥပေဒေၾကာင္း အရၾကည့္လိုက္ရင္ သူတို႔က တကယ္ကို ဥပေဒသေဘာကို နားမလည္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ ျပဳလုပ္ထားရွိမႈမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနမယ္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာေတာ့ဓားမဦးခ်ကေန ဘိုးစဥ္ေဘာင္ ဆက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္လာတယ္။ ဒီလိုကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒမွာေတာ့ ဥပေဒကိုမသိလို႔ဆိုၿပီး ႁခြင္းခ်က္ေပးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ တရားသူႀကီး ေတြရဲ႕ တရား႐ုံးစီရင္ခ်က္ေတြကို ဥပမာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥေတြ ပိုၿပီးနားလည္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက အလားတူအမႈကိစၥမ်ိဳးေတြကို စဥ္းစားရာမွာ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔စီရင္ထုံး ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကို ဘယ္တရားသူႀကီးတုန္းက ဘယ္လိုစီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္တာျဖစ္ပါ တယ္။ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတည္းမွာကိုပဲ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက မတူညီၾကပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္ေၾကာင္းထည့္ၿပီးစဥ္းစားရတာရွိပါတယ္။ အေျခအေနကိုၿခဳံၿပီးၾကည့္ရပါတယ္။
တရားခံရဲ႕အေျခအေန၊ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ေနာက္ခံစသျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကတာဝန္ရွိသူေတြအေန နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရာမွာ တရားမၽွတမႈလည္း ရွိရမယ္၊ က႐ုဏာနဲ႔လည္းယွဥ္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြက အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြသိေအာင္ ေျပာျပေပးပါ။
ေျဖ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးအျဖစ္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လုံးပါဝင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ က ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥကို အထူးအေလးထားၿပီး အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကမယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလို ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗဟိုေကာ္မတီေအာက္မွာမွက႑အလိုက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ေလးခုဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြအရ ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတာကို အားလုံးသိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္ ေစတနာထားတယ္ ဆိုတာကို အတိုင္းသား သိျမင္ႏိုင္မွာပါ။ က်န္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေတြကိုက်ေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးလားေမးရင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကထူးျခား တဲ့ သေဘာသဘာ၀ရွိေနသလို အခ်ိန္မေ႐ြးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနကို ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိ လာႏိုင္တဲ့ ျပည္နယ္လည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္အခုလို အေလးထား ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ကြင္းဆင္းၿပီး အေျခအေန မွန္ေတြ ကို သိရွိေအာင္၊ လိုအပ္တာေတြ ဦးစားေပး အလိုက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္ရရွိေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံသားဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈေတြကို ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြျမင့္မားလာဖို႔၊ ဒီေနာက္မွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးျမင့္ေပၚေပါက္ လာဖို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ျမင့္တက္လာဖို႔ အေလးထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အမုန္းတရားေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစဖို႔ဘက္ညီမၽွတတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ေရတိုကာလမွာတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ပထမဆုံး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကသူ အားလုံးအတြက္ ဒီႏိုင္ငံမွာေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ေတြ ရရွိဖို႔လုပ္ေန ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေန ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရႏိုင္ငံသားျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အေျခ အေနေတြကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ဒီ NRPC ကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုပါၿခဳံငုံၿပီး ထူေထာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားေစလိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနအမည္ကို လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါယ္။ NRPC ကို ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းမလဲဆိုတာကို အတိုခ်ဳပ္ၿပီး ရွင္းျပခ်င္ ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ NRPC ပင္မ႐ုံးကို ထားရွိၿပီး အရင္တုန္းက MPC ကိုေတာ့ NRPC ရဲ႕ ရန္ကုန္႐ုံးခြဲအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ အကူအညီရယူၿပီး MPC ကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ NRPC ႐ုံးခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လူအင္အား၊ ႐ုံးအေဆာက္အအုံ ဒါေတြကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။ အေရးႀကီး တာက NRPC ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္႐ုံသာ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္မွာကိုပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရပ္တန္႔ မသြားဘဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ေအာင္လည္း ရွိတဲ့လူနည္းနည္းနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ေမး။ ။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းမွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ေျပာထားတာရွိပါတယ္။ NCA မွာ မပါဝင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လို ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းမွာပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူေတြ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အထူးပဲအေရးႀကီးလွပါတယ္။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေနတယ္ဆိုတခံယူခ်က္ျဖစ္ေပၚလာမွသာ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း အသိမေပးဘူး။ သူတို႔ကိုလည္း မေခၚဘူး။သူ႕ဘာသာေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူ လိုက္တာ ငါတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္သေဘာထားမ်ိဳးျဖစ္ ေပၚလာ မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမၽွာ္မွန္းတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလွမ္းေဝး သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဆင့္တိုင္းမွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ ထိုက္သူေတြ ပါဝင္ေအာင္လုပ္ ဖို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က လမ္းၫႊန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္NCA မွာ မပါဝင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္လာဖို႔ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ မိုင္းလားမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္လည္း လမ္းဖြင့္ထားပါတယ္။ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚစာေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္မယ္၊ ျပင္ဆင္ဖို႔အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေဖာ္ထုတ္မယ္၊ ၿပီးရင္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC) မွာ ျပင္ဆင္ပါမယ္။ ဒီအဆင့္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအဆင့္မွာ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္မလဲဆို တာကို ညိွႏႈိင္းေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္းမွာ အရွိန္ျမႇင့္တင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံႀကီး အျမန္ဆုံး စတင္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ေမး။ ။ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လုံအတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (၁) ဟာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရ မယ့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ညီလာခံက်င္းပမယ့္အေျခအေနကို သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(၁) အေနနဲ႔ေတာ့ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အရင္ကဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတိုင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္မွာ ပါဝင္တဲ့က႑ေတြက အမ်ားႀကီးက်ယ္ျပန္႔ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြမွာ လူမႈေရး က႑ေတြ၊ သယံဇာတခြဲေဝမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ကိစၥေတြ ပါဝင္ေနတဲ့အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က႑ေတြဆိုရင္ CSO Forum ကို ေဆြးေႏြးေစ တာက သင့္ေတာ္မယ္လို႔လည္း ယူဆခဲ့ပါတယ္။
ဒီလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း လက္ခံ သေဘာ တူပါတယ္။ CSO Forum ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔က်င္းပမလဲ ဆိုတာကိုလည္း ဆပ္ေကာ္မတီ (၁) ကေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီး သမၽွ အေျခအေန ေတြအရေတာ့ အေတာ္ေလးကို အားတက္စရာ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။
ဒီၾကားကာလမွာ အခ်ိန္ရရွိမႈ နည္းပါတယ္။တစ္ဖက္က လက္မွတ္မထိုး ရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ရရွိလာၿပီဆိုရင္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံဟာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ေမး။ ။ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး၊ ရခိုင္အေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အျပင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဘယ္လိုက႑ေတြ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေစာေစာပိုင္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သလိုပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ တာဝန္ေပးအပ္ လာတာေတြကို ထမ္းေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေလးရပ္ကိုလည္းေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ေလးရပ္ကလည္း နည္းနည္းေလး ဆိုေပမယ့္ အမ်ားႀကီး က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းေတြ လည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက အလြန္က်ယ္ျပန္႔ ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ တင္းမာမႈေတြ ျပင္းထန္ ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အၾကားအလပ္ မရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးသေ႐ြ႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ ကလည္း လက္ခံထားပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက အျပန္အလွန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒီ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခ်မွတ္ေပးတဲ့မူဝါဒေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ။
No comments:

Post a Comment