Wednesday, September 7, 2016

အစိုးရသစ္၏ ပထမ ရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တတိယအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၁၉
အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္(၁၀၀)ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ရက္ (၁၀၀) အတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စီမံကိန္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီအမ်ိဳးအစားကို တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုခအေပၚတြင္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးက႑တြင္သုံးစြဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္တို႔တြင္ ျမန္မာအလိုအေလ်ာက္နည္းသုံး ကုန္စည္ ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (Myanmar Automated Cargo Clearance System - MACCS) အသုံးျပဳ၍ ကုန္စည္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းကုန္စည္သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၉)ရပ္
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာေဒၚနႏၵာမႊန္းက သာသနာေရး ဆိုင္ရာအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၉) ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ဝိသာခါတန္ေဆာင္း အႀကီးစား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဒဂုံသီရိေဘးမဲ့ကန္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကး တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေျမျပႆနာ အျငင္းပြားမႈကိစၥ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သာမဏသာ႐ုပၸ မျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းကို အထက္တန္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကမၻာ့မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ တင္သြင္းအႏုပညာဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒဆိုင္ရာအေပၚ ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားမွာ အႏုသုခုမဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ေမလတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ႀကိဳးတပ္တူရိယာမ်ား သုေတသနစာအုပ္ ေရးသားပုံႏွိပ္ၿပီးစီး၍ ျပည္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ားက ပေဒသာယိမ္းအကမ်ားႏွင့္ သီရိဝံသ ဇာတ္ႀကီးတို႔ကို ဇြန္လက အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံ(ရန္ကုန္)၌ လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံ (မႏၲေလး) ၌ လည္းေကာင္း ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ UNESCO ကမၻာ့ မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘုရင့္ေနာင္ေခါင္းေလာင္းကို ကမၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ တင္သြင္းျခင္း၊ ကမၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ျမေစတီ(ရာဇကုမာရ္)ေက်ာက္စာတြင္ ကမၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ LOGO စိုက္ထူျခင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ (ရန္ကုန္) လုံၿခဳံေရးအတြက္ CCTV တပ္ဆင္ျခင္း၊ မီးသတ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဝင္းအတြင္းလၽွပ္စစ္ မီးသြယ္တန္းျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးသက္ႏိုင္ဦးက ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ကာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၂၈ ခုအနက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၁၇ ခု၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ခုနစ္ခု၊ သမဝါယမက႑တြင္ ေလးခု ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြက်ပ္ ၃၄၇၄ ဒသမ ၀၅၁ သန္းထုတ္ေခ်းအေသးစား အရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရး အသင္းသားသစ္မ်ားအား က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း၊ အသင္းသားေဟာင္းမ်ားအား က်ပ္တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းႏႈန္း ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ မ်ိဳး၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ သြင္းစုမ်ားပံ့ပိုးျခင္းတို႔အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၈၂၀၂ ဒသမ ၂၈ သန္းႏွင့္ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး၊ ေရလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားကို အသင္းသား ေတာင္သူ လယ္သမား ၄၈၉ ဦးသို႔ Hire Purchase စနစ္ျဖင့္ စက္ပစၥည္း ၅၉၁ စီး ေရာင္းခ်ေပးရန္အတြက္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၄၇၄ ဒသမ ၀၅၁ သန္း ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ႐ြာေပါင္း ၅၈၄ ႐ြာတြင္ တြင္းေပါင္း ၆၀၂ ခု တူးေဖာ္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ရာႏႈန္းျပည့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့
အယ္နီၫို သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္အျဖစ္ အပူဒဏ္ျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ ငါးကန္ရွိ ငါးမ်ားေသဆုံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ လြတ္ထြက္ဆုံး႐ႈံးျခင္းမရွိေစရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ႏွင့္ ငါးရစ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ ငါးသားေပါက္ မိုးရာသီတြင္ ငါးဖမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ပညာေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တို႔ကို သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုတို႔မွ ထုတ္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔ရွိ ေက်း႐ြာ ၄၇၇ ႐ြာရွိ ငါးေမြးေတာင္သူ ၁၃၈၆၁ဦးတို႔အား အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ ႏႈိးေဆာ္စာျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းပမာဏအားျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္ ႏွင့္ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းေဇာ္တို႔က သစ္ေတာဥပေဒ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္မ်ား အျပင္ ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္ေပါင္းမွာ (၄၁) ခ်က္ရွိၿပီး မူလဥပေဒ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေက်ာ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္မည့္အစား ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳစုလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံး ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနၾကရသည့္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုး႐ြားဆုံးခံစားရမည့္ ႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢအေျခခ်ေနထိုင္မႈ အစီအစဥ္တို႔၏ နည္းပညာအကူအညီ၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား အၿပီးသတ္မူၾကမ္းကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအမ်ိဳးသား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း အတည္ျပဳခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ေရအားလၽွပ္စစ္က႑တို႔အတြက္ Sectoral EIA Guidelines မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ ရာတြင္ ရစရာရွိသည္မ်ားကို မွန္းရသလို သုံးစရာရွိသည္ မ်ားကိုလည္း မွန္းရပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္အတြင္း မွန္းဆသလို ျဖစ္မလာသည္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ျပည္ပေခ်းေငြကို ရမည္ဟု မွန္းထားေသာ္လည္း မရသည္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ပိုလၽွံေငြျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ေငြကိုထုတ္ယူၿပီးမွ ျပန္အပ္ျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းအရ ျပန္အပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး႐ႈေထာင့္မွ ပိုလၽွံေငြ ျပန္အပ္ျခင္းကို လက္ခံရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အေသးစိတ္ စိစစ္တင္ျပရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေအာင္ဘာေလထီ အစိုးရေရာင္းေဈး ႏွင့္ျပင္ပေပါက္ေဈးကြာဟေနျခင္း၊ ၅၀၀ က်ပ္ တန္ထီ လက္မွတ္အသစ္ထုတ္မည့္ အေျခအေန တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေအာင္ဘာေလထီ အျပင္ေဈးတိုးျမင့္ ေနရျခင္းမွာ ယခုအခါ ထီတစ္ေစာင္ ၂၀၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္အုပ္လၽွင္ ၁၁ ေစာင္ရွိၿပီးတစ္အုပ္ေရာင္းမွ က်ပ္ ၂၀၀ ျမတ္ၿပီး ငါးအုပ္ေရာင္းမွ ၁၀၀၀ ျမတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦး၏ ေန႔တြက္စရိတ္မွာ ၁၀၀၀ ျဖင့္ မေလာက္ပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၅) တြင္လည္း ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္က်င့္သုံးရမည္ဟုပါရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ထီလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမွာ ႏွစ္ေဒၚလာႏွင့္ သုံးေဒၚလာ ထိ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ထီလက္မွတ္ေဈးကို ၅၀၀ က်ပ္သို႔ ဆြဲတင္လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္း ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ က်ပ္သို႔ တိုးလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္ဆို တစ္အုပ္ ေရာင္းရလၽွင္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ျမတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ေဈးတင္ရန္ အခြင့္အေရး နည္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာထီေဈးႀကီးျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၅၀၀ က်ပ္တန္ထီတြင္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၍ ပထမဆုံးလတြင္ ၂၇ လုံး ထုတ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထီလုပ္ငန္းရွင္ ထီလက္မွတ္ဝယ္ယူလိုသူမ်ားကို သတင္းစာက ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ မနစ္နာေစရန္ ဝယ္ယူသူထံမွ အေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ပုံႏွိပ္ခ သုံးလစာ စေပၚေငြရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၅၀၀ တန္ထီကို က်ပ္ ၅၀၀ သာ ေပးခ်င္သူမ်ားအတြက္ e-Lottery လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ e–Lottery သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တင္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါက ေနာင္တြင္ e-Lottery ႏွင့္ ထီထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆုံးမွာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
တယ္လီဖုန္းခြန္ ၇ ဒမသ ၅ ဘီလီယံအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ၊ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆုံးသုံးစြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အနည္းဆုံးသုံးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအေပၚ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတိုးသည့္အတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၆၃၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ၃၈၁ ဘီလီယံသာရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ဘတ္ဂ်က္မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ အမ်ားဆုံးမွာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္အနည္းဆုံးမွာ အသစ္ဖြဲ႕လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုမႈမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္သူလူထု တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳရန္ ဦးစားေပး လမ္းၫႊန္ထားပါ ေၾကာင္း၊ ပထမဆုံးစံျပအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္ သုံးမည္ဆိုၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ ကာလမ်ားတြင္ မည္သို႔သုံးစြဲမည္ဆိုသည္ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အေရအတြက္ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မႈအပိုင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ ေၾကးျပင္လိုက္သည့္ အတြက္ ယခင္ထက္တိုးတက္လာပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကတစ္လလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးတက္လာပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မႈ တိုးတက္လာျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္လိုစိတ္ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒေရးဆြဲမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေျခ အေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က စီးပြားေရးမူဝါဒဆိုသည္မွာ လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္မူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါပါေၾကာင္း၊ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တြင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ယခုမူဝါဒကို ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေဒၚလာေဈး ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း ဆိုသည္မွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တတ္ ပါေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္မ်ားသည့္ကာလ၊ သြင္းကုန္မ်ားသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ တြင္ လိုေငြျပေနပါေၾကာင္း၊ ရမည့္ေဒၚလာထက္ သုံးရမည့္ေဒၚလာက မ်ားေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ေဒၚလာ ေဈးတက္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္က ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈဆိုသည္မွာ အေထြေထြ ကုန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီး ဌာနက ဘ႑ာေရးမူဝါဒႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ဗဟိုဘဏ္က ေငြေၾကးမူဝါဒျဖင့္ ထိန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာဇာနည္မင္းက ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကို ေရးဆြဲ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ယခုစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ သိန္း ၃၀၀ မတည္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေငြကို ေက်း႐ြာေကာ္မတီကစိစစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး၍ ထုတ္ေခ်းေပး ပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၇၇၂၃ ႐ြာ ေက်ာ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရေငြမွာ ၁၆ ဘီလီယံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေငြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က မပိုင္ပါေၾကာင္း၊ ရရွိသည့္ အတိုးမ်ားမွာ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ပိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။

လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း
လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရအသုံးခ်ေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူက လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ားစီးပြားေရးအရဆိုလၽွင္ အ႐ႈံးေပၚ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲေနသည့္ ေက်းလက္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေရ ရရန္ အတြက္ ယခုလုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းတြင္ လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း၊ ဒီဇယ္ျမစ္ ေရတင္လုပ္ငန္းတို႔မွာ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ပါေၾကာင္း။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေရရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရက္၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း ေလးခု၊ ဧက ၁၆၀၀ မွာ ယခင္ေပးေနၾကေသာ ေႏြသီးႏွံဧက ၅၈၀၀၀ အျပင္ ထပ္မံတိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ေရတင္ ၁၇၀ ကို ဖ်က္သိမ္း မည္ဆိုသည္ကို ေျပာၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားကလည္း ကိုယ္ပိုင္စက္မ်ားျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုရွိသည့္ ျမစ္ေရတင္ ၃၇၉၃ ခု အနက္ ဒီဇယ္ျမစ္ေရတင္ အေသးစား ၁၇၀ ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေရဖိုး ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China Exim Bank မွ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္က China Exim Bank မွ အတိုးႏႈန္း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးယူၿပီး ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ားအား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေပးပါေၾကာင္း၊ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အတိုးႏႈန္းမ်ား မ်ားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ပအတိုးႏႈန္းထက္ သက္သာပါေၾကာင္း၊ ပထမ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေခ်းယူေရးႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုံေလာက္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေခ်းယူရန္ မလိုအပ္ေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရျမဳပ္သြားသည့္အတြက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး သြားေသာ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ အရန္မ်ိဳးစပါး ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအးကိုကိုက ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြမွ စပါး တင္း ၇၀၀၀၀၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ရန္ပုံေငြမွ စပါးတင္း ၆၀၀၀၀ စုစုေပါင္း စပါးတင္း ၁၃၀၀၀၀ တို႔ စုေဆာင္းထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လုပ္ကြက္ႀကီး ေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတာင္သူမ်ား၊ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားမွ သိုေလွာင္ထားမႈမ်ားမွာ အရန္စပါး တင္းသုံးသိန္းခြဲရွိပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ အရန္မ်ိဳးတင္း၄၈၀၀၀၀ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရျမဳပ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တင္း ၁၀၀၀၀၊ တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပုံေငြမွ တင္း ၁၀၀၀၀ သိုေလွာင္ ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရျပန္က်သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ တိတိက်က် စာရင္းေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္တစ္ဧကလၽွင္ တစ္သိန္းခြဲ ေခ်းေပးထားေသာ္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ သြားသည့္ ေဒသမ်ား၌ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္၊ မည္သို႔ စာရင္းေကာက္ယူ သြားမည္ဆိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခ်က္ကို စ္ိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္က ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ေဒသမ်ားမွ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ နစ္ျမဳပ္မႈ၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈစာရင္းတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေန႔စဥ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးသြားေၾကာင္းကို ေက်း႐ြာေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ေလၽွာက္ထား ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးမွတစ္ဆင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ကာလကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားရွိ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းအေပၚ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္က ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးထဲမွ ငါးဦးကို အနားယူခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ယာယီေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ခန္႔အပ္ ထားပါေၾကာင္း၊ ယာယီေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ အခါ အခ်ိန္ျပည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ၍ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး
ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္က ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သြားေရာက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ၫွိႏႈိင္းခဲ့ရာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်နပ္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈမရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကို သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ပုဂံေဒသရွိ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ ဟိုတယ္အေဆာက္အအုံမ်ားအား မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယူနက္စကိုသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယူနက္စကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ေနပါေၾကာင္း။

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထား
ဥပေဒအရ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသထဲတြင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မည္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္မည္ဆိုလၽွင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဆိုပါနယ္ေျမေဒသမွဟိုတယ္မ်ား၊ မိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး၍မရပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၂၅ လုံးကေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေစရန္ဆိုသည့္ အေနအထားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မူဝါဒအရ စဥ္းစားေပးမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကး တိုးျမႇင့္မႈကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျမစ္ဆုံႏွင့္ပတ္သက္၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျမင္ကို ေမးျမန္းရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုသုံးသပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆုံကိစၥသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး စဥ္းစားသုံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာ္မတီမွ သုံးသပ္ခ်က္ထြက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ရွိလာမည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံး၊ လူမႈစီးပြား ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံး အေျဖတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဖားကန္႔ေျမစာပုံၿပိဳမႈ
ဖားကန္႔ေျမစာပုံၿပိဳမႈအေပၚ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္က ဖားကန္႔တြင္ လုပ္ကြက္အသစ္မ်ား မခ်ေတာ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ကြက္သက္တမ္းတိုးျခင္းကိုလည္း ရပ္တန္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွသာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔တြင္ ေျမစာပုံမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွကားထစ္ပုံစံအတိုင္း စနစ္တက် ပုံရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမစာပုံမ်ား စနစ္တက်စုပုံျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေရးအဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားေတြ႕ရွိပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းေပးၾကရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရမေဆးသမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး က႑ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္အေရ အတြက္အား သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းၫြန္႔က သက္တမ္းကုန္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုးယူသည့္တရားမဝင္ သစ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံး ေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ တရားဝင္တင္ပို႔မႈတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ပါေၾကာင္း၊ သစ္အေခ်ာထည္ တင္ပို႔မႈတြင္ လက္ရွိတင္ပို႔ေနသည့္ ပမာဏ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဖားကန္႔ေရမေဆးေက်ာက္တူးသမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိ လိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအေပၚ ေရမေဆးကိစၥသည္ ႀကီးမားသည့္အင္အားစုႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment