Wednesday, September 7, 2016

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ (၁၀၀)အတြင္း ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မွာလဲ


ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အစုိးရၾကားေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ
ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ေရး၊ စာအုပ္စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီးသတင္းရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိသည့္သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားသည့္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေဆြးေႏြးကာညႇိႏႈိ္င္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိဖိတ္ၾကားၿပီးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းပြဲ ကိုလည္း မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ စာေပဗိမာန္အေဆာက္အဦး၏ ေျမညီထပ္ရွိစာအုပ္ဆိုင္ကိုလည္းက်ယ္၀န္းသည့္ စာအုပ္ ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ျဖစ္လာေစေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိၿပီးပထမအပိုင္းအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူခြင့္ (Access to Information)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိလိုသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မီဒီယာမ်ား ရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အစိုးရမွ ျပည္သူ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနမႈ မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးေနသည့္အျပင္ျပည္သူမ်ား၏ အသံ၊ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ျပည္သူမ်ားမွ အစိုးရကို တင္ျပလိုသည့္ သတင္းစကားမ်ားကို လည္းျပည္သူ႔ကိုယ္စား ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္ေရးကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ပထမရက္(၁ဝဝ)အတြင္းေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စာေပဌာနခြဲ(စာေပဗိမာန္)မွ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္စာေပဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး က႑ႏွင့္ပုံႏွိပ္စက္႐ုံမ်ား၏ ပုံႏွိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း က႑ဆိုသည့္က႑(၂)ရပ္ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္ကေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အခန္းက႑တြင္လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အမ်ိဳးသားစာေပဆု နွင့္ စာေပဗိမာန္စာမူဆုမ်ားစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္စာေပနယ္မွထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္စာေပပညာရွင္မ်ားပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္လာေစေရးစီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး စာေပဆုမ်ားစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္၊ စာေပ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပိုမို တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေရးေဆာင္႐ြက္ သြားမည့္အျပင္စာေပလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး မိတ္ဖက္စာေပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ လည္းေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း အဓိကေဆာင္ရြက္ မည့္လုပ္ငန္း ႏွစ္ခုရွိၿပီးပထမလုပ္ငန္းအေနျဖင္ ႐ုံးမ်ား၏ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ Innovative Service မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ ပူးေပါင္းကာ Community Library အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Community Centre အျဖစ္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို နမူနာရယူၿပီးနတ္ေမာက္၊ ကေလာ၊ ေျမာင္းျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေလးၿမိဳ႕ကိုရက္တစ္ရာ အတြင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ငါးေနရာ၊ မႏၲေလးတြင္ သုံးေနရာ Community Centre အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကားေပါင္းကူး တံတား အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ ပုံႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာ မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စာနယ္ဇင္းေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပစာေပ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စာေပေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ယခင္စာၾကည့္တိုက္ ေဟာင္းမ်ားကို Community Library၊ Community Centre မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း တို႔ကုိ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
No comments:

Post a Comment